درباره ما

​شرکت آرتا برچسب طوبی به منظور تامین نیاز کلیه کارخانجات تولید کننده مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی،دارویی،نفتی و صنعتی تاسیس و موفق به ارائه خدمات چاپ در جهت تولید انواع لیبل در جنس های مختلف گردیده است.

​​​​​​​​​​نمایشگاه سال 1396

​​​​​​​​​​​​​​نمایشگاه سال 1397

​​​​​​​​​نمایشگاه سال 1398

​​​​​​​​​نمایشگاه سال 1400

​​​مدیر بخش طراحی


آقای شاهسون

​​​​​​​​​​​​​​مدیر فروش​

رئیس هیئت مدیره

آقای قزاقی 

​​با همکاران مجموعه ما آشنا شوید

​​​​خانم شاهسون